Ett banbrytande mästerskap – fokus i svaren till FIS

Falu kommun och Svenska skidförbundet har nu besvarat frågeformuläret ”FIS World Championship Questionnaire”, ett detaljerat frågeformulär från internationella skidförbundet.

Arbetet med att få skid-VM 2027 till Falun går vidare och de senaste veckorna har fokus legat på de frågor som FIS ställt i sitt frågeformulär. 20 olika områden tas upp i frågeformuläret, bland dessa finns boende, transportmöjligheter, tävlingsprogram, väderförhållanden, tullregler, medicinsk support, infrastruktur och anläggningarnas beskaffenhet.

Falun vill leverera ett nytt banbrytande mästerskap med en arena i absolut världsklass, och har försökt slå an den tonen i det besvarade frågeformuläret.

– Vi har svarat på 100 frågor och det hela har skett i god samverkan mellan olika parter, som Region Dalarna, Falun Energi & Vatten, Lugnet i Falun AB och Visit Dalarna. I huvudsak handlar det om för oss att svara på hur vi avser att genomföra mästerskapet, säger Ulrika Back Eriksson, skidförbundets kampanjledare.

En viktig del i svarsarbetet är också att få med ett antal ”letter of support”, alltså stöd för kandidaturen. Regeringen genom idrottsminister Amanda Lind har skrivit ett sådant brev liksom vår tidigare landshövding Ylva Thörn. Sveriges olympiska kommitté, Region Dalarna, Högskolan Dalarna, Visit Dalarna och Visita är några andra som visat sitt stöd på detta sätt.

Till detta ska läggas det stora stöd som näringslivet visat genom att lokala och regionala företag valt att gå med i nätverket Beyond Skiing 2027. Över 140 företag är redan medlemmar och antalet ökar hela tiden!

– Nätverket Beyond Skiing är jätteviktigt att ha bakom sig i kandidatursarbetet, säger Sara Tigerström Monfelt, Falu kommuns kampanjledare.

Nu har svaren skickats in och närmast följer en period där FIS utvärderar svaren och ber om kompletteringar. Ett beslut om Falun blir godkänd som kandidat tas i samband med FIS-councils möte under senhösten 2021.