Energibesparing i fokus på Lugnet – Överskottsvärmen från ishallen värmer vatten i badhuset

Hållbarhet är en viktig grundpelare för planering och genomförande av skid-VM i Falun 2027. Vi är glada över att man på Lugnet har energioptimering i fokus i det löpande underhållsarbetet. På Lugnets nya badhus använder man överskottsvärmen från isarenorna till uppvärmning av vatten och ventilation. Det första året har man sparat hela 544 000 kWh på denna energieffektivisering.

På Lugnet arbetar man kontinuerligt med energieffektivisering i samband med allt löpande fastighetsunderhåll.
– När något ska underhållas eller bytas ut gör vi aktiva val med tanke på energi-, klimat- och miljöaspekten, säger Maria Andersson, vd på Lugnet i Falun AB, Lufab, som äger och förvaltar fastigheterna på Lugnet.

Energieffektivisering gör stor skillnad på en idrottsanläggning med flera energikrävande verksamheter; ishall och badhus till exempel där ishallen avger värme vid nedkylningen och simhallen behöver energi för uppvärmning.

I det nya badhuset på Lugnet kan man via en kulvert återanvända den värme som skapas vid nedkylningen av isarenorna till att värma upp vatten och ventilation i simhallen.
– Det första året har vi sparat 544 000 kWh bara för uppvärmningen av simhallens vatten och ventilation, berättar Henrik Stål, fastighetsingenjör på Lufab.

Den insparade fjärrvärmen motsvarar hela 27 villors genomsnittliga årsförbrukning och siffran visar bara energibesparingen för badhuset.
– Hade vi inte tillvaratagit värmen hade vi dessutom behövt använda energi för att kyla bort överskottsvärmen från isarenorna och genom att slippa det sparar vi ännu mer energi, berättar Henrik Stål.

Rent tekniskt förlängdes den kulvert som tidigare fanns mellan ishallen och utebadet in till det nya badhuset. I tillägg installerades två värmeväxlare; en för vatten och en för ventilation. Kylvattnet från isarenorna, som i genomsnitt håller 30 grader, skickas till badhuset där vattnets värme används till att värma upp duschvattnet och ventilation, innan det sedan åter går tillbaka till kyltornen utanför ishallen.
– Med denna energioptimering använder vi vår egen överskottsvärme till 18 procent av uppvärmningen av vatten och ventilation, säger Henrik Stål.

Kulverten mellan ishallen och badhuset är ett exempel på energieffektivisering som gör stor skillnad. En annan energieffektivisering som gjordes nyligen handlade om belysning. Att byta äldre ljuskällor till LED-belysning gör skillnad. Och i tillägg installerade Lufab en funktion som gör att ljusstyrkan regleras beroende på uteljuset.
– Tidigare var belysningen alltid på max, men nu dimmas den ner beroende på ljuset utifrån. Det är en förhållandevis liten insats som gör stor skillnad på en stor anläggning som Lugnet, säger Henrik Stål.

Den ekonomiska kostnaden för investeringarna ovan går att räkna hem på några år. Bara genom att ta tillvara överskottsvärmen från ishallarna har Lufab sparat över en halv miljon kronor det första året i motsvarande kostnad per kilowatt.

– Vi räknar på den ekonomiska kostnaden för investeringen och om energioptimeringen betalar igen sig efter bara några år är det tveklöst det valet vi gör. De miljömässiga fördelarna är svårare att räkna på, men för oss är det självklart att sträva efter att göra aktiva val som även gynnar klimat och miljö, säger Maria Andersson, vd på Lufab.