En månad kvar till beslut om skid-VM 2027

Idag är det exakt en månad kvar till FIS Council beslutar om VM-arrangörer och där vi tror på beslutet att Falun får arrangera VM i de nordiska grenarna 2027.
– Vi har hela tiden jobbat för att FIS ska besluta om att Falun blir arrangör för att vi är den bästa kandidaten och inte på grund av att vi är den enda, säger Ulrika Back Eriksson, kampanjledare Falun 2027.

När Svenska Skidförbundet och Falu kommun för ett år sedan skickade in sin ansökan om att få arrangera skid-VM 2027 stod det också klart att man var den enda kandidaten. Processen om att tilldela en ort ett VM ska dock ske enligt FIS protokoll oavsett hur många sökande det finns. Under det gångna året har Falun 2027 arbetat med kandidaturens styrkor, definierat dem och satt ramarna. Utifrån FIS protokoll har kandidaturen även deltagit i möten med FIS Inspection group samt arbetat fram svar på det omfattande FIS Questionnaire.

Beslutet om vilka som kommer att arrangera VM 2026 (Skidflygning) och 2027 (Free Ski/Snowboard, Alpint och Nordiska grenarna) kommer att tas av FIS Council den 25 maj. Vanligtvis tas dessa beslut under FIS stora kongress som pågår i en vecka. I år ser det annorlunda ut och kampanjledningen för Falun 2027 har precis fått veta att det i år endast kommer att vara FIS Council som möts och tar beslut om VM i de fem grenarna. Två representanter från respektive kandidat kommer att delta på mötet. Nytt för detta år är att den kandidatpresentation som ska genomföras ska ske i form av en film och nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda filmen.
– Vi har fått ställa om och är nu inne i en kreativ fas där vi planerar för hur vi ska presentera vår kandidatur i en film, säger Sara Tigerström Monfelt, kampanjledare Falun 2027.

Redan i höstas stod det klart att det skulle bli förändringar gällande kandidaternas medverkan vid FIS kongressen då FIS tillsammans med samtliga kandidater beslutade om att inte ha de traditionella montrarna som använts tidigare. Tidigare har samtliga kandidater haft en monter där man fick en möjlighet att på olika sätt presentera sin kandidatur.
– Kampanjledningen för Falun 2027 är glada över att ha varit med och fattat beslut om det förändrade förhållningssättet. Att det kom på tal var på grund av Covid -19 pandemin och osäkerheten kring huruvida man skulle kunna genomföra ett fysiskt möte eller inte. Att ha en utställningsmonter är förenat med kostnader och en hel del transporter. Vi är glada att vi varit med och beslutat om ett upplägg som känns mer hållbart, både ekonomiskt och miljömässigt, säger Sara Tigerström Monfelt.
– Att det därför blir till största delen digitalt känns helt rätt och det möjliggör också för fler att kunna följa beskedet om VM 2027, säger Ulrika Back Eriksson.
Kandidaturen har känt av ett stort intresse för att kunna vara med och följa beslutet den 25 maj och det planeras för ett program på Stora Torget på onsdagseftermiddagen där presentation och beslut kan följas digitalt.