Bolaget Skid-VM i Falun 2027 AB registrerat

Nu är bolaget Skid-VM i Falun 2027 AB registrerat och styrelsens arbete mot ett nytt skid-VM i Falun är påbörjat. Bolagets styrelse träffades för första gången i samband med Internationella Skidförbundet, FIS besök i Falun.

Bolaget Skid-VM i Falun 2027 AB ägs av Svenska Skidförbundet (45%), Falu Kommun (45%) och Föreningen Svenska Skidspelen (10%). Föreningen Svenska Skidspelen består av 12 skidklubbar från Falun och Borlänge.
Styrelsemedlemmarna representerar ägarna:

Ordinarie:

  • Roza Güclü Hedin, ordförande, Falu kommun
  • Eva-Lena Frick, vice ordförande, Svenska Skidförbundet
  • Susanne Martinsson, Falu kommun
  • Pernilla Bonde, Svenska Skidförbundet
  • Henrik Jalkenäs, Föreningen Svenska Skidspelen

Suppleanter:

  • Jan E Fors, Falu kommun
  • Jonas Åsenius, Falu kommun
  • Johan Gräfnings, Svenska Skidförbundet
  • Lars Öberg, Svenska Skidförbundet
  • Mårten Sahlin, Föreningen Svenska Skidspelen

VM-bolagets uppdrag är ”att planera, förbereda och genomföra skid-VM i Falun i de nordiska grenarna 2027, och om relevant genomföra andra skidarrangemang och kringarrangemang” enligt bolagsordningen.

 Det är drygt tre år kvar till skid-VM i Falun 2027, hur kommer styrelsearbetet att se ut den närmaste tiden?
– Då styrelsen är ny för varandra och för uppdraget kommer vi att fokusera en hel del på onboarding, att få ta del av vad som förberetts inom projektet och vad som förväntas av oss som styrelse framöver. Vi kommer att behöva diskutera organisation, rollfördelning och ta en både kortsiktig och långsiktig plan för ett VM genomförande, säger Roza Güclü Hedin, ordförande Skid-VM i Falun 2027 AB.

Vad blir viktigt att fokusera på initialt?
– Grunden skulle jag säga! Det kommer vara viktigt att alla får ta del av den kunskap och erfarenhet som finns så att vi vet vad vi behöver fokusera på. Att vi sätter en grov plan för vårt arbete det kommande året. Det kommer även bli viktigt att påbörja arbetet med att jobba mot de mål vi sätter upp i den kortsiktiga planen. Det gäller att hålla lågan och engagemanget levande hela vägen mot ett fantastiskt VM! säger Roza Güclü Hedin.