Beslut om bolagsbildning för Falun 2027

Faluns kommunfullmäktige och Svenska Skidförbundets styrelse har sagt ja till bildande av VM-bolag där kommunen och Svenska Skidförbundet är huvudägare med 45 procents andel var. Föreningen Svenska Skidspelen som består av 12 lokala föreningar kommer att äga resterande 10 procent.

Besluten togs av Falu Kommuns kommunfullmäktige och av Svenska Skidförbundets Styrelse förra veckan och gäller bildande av VM-bolag för planering och genomförande av skid-VM 2027. Ytterligare beslut kring bildandet av VM-bolag kommer att tas i början av 2023 då aktieägaravtal och bolagsordning står på agendan. Utgångspunkten är att utgå från den bolagsordning och det aktieägaravtal som fanns för skid-VM 2015 AB.

Projektledarna Ulrika Back och Sara Tigerström Monfelt kommer att fortsätta att vara operativt ansvariga fram till att en vd har rekryterats.